Tuesday, January 20, 2009

Barack Obama, Mũtongoria wa USA 2009

Ũgarũrũku nĩ ũkĩte Amerika

Ũgarũrũku nĩ ũkĩte thĩ yothe!


Thikĩrĩria mĩario ya President Barack Obama mũthenya wa mwĩhĩtwa na ũikarĩri njũng’wa ya ũtongoria wa bũrũri wa USA, mũgaa 20, 2009.

Irathimo kũrĩ President Obama, irathimo kũrĩ thĩ ng’ima!

Thaai!